Bio 3:an

Bio 3:an

Hur åldersgränserna fungerar

Innan en film får distribueras på den svenska marknaden måste den granskas av Statens Medieråd. De bedömer om filmen bör vara barntillåten, tillåten från 7 år, 11 år eller 15 år.

  • Om filmen är tillåten från 7 år, får barn under 7 år följa med i vuxens sällskap.
  • Är gränsen satt till 11 år får barn som fyllt 7 år följa med i vuxens sällskap.
  • Är gränsen satt till 15 år får barn som fyllt 11 år följa med i vuxens sällskap.

Med vuxen avses en person som fyllt 18 år och är myndig.

Om en foajévärd eller annan biografanställd släpper in någon som är yngre så är detta ett direkt lagbrott. Är man i riskzonen bör man ta med sig legitimation för att vara säker på att bli insläppt. Det är alltså inte Bio 3:an som satt upp dessa regler, men vi är ansvariga för att de efterföljs, så var beredd att visa legitimation.

För mer information se Statens Medieråd.

© 2020 Bio 3:an. Alla rättigheter förbehållna.
Hemsidan drivs i samarbete med Wiseweb

Telefon: 0911–135 71 E-post: kontakt@bio3an.com